மனித உடல் சுகவாசத்துக்கு பழகியது அல்ல.

மனித உடல் சுகவாசத்துக்கு பழகியது அல்ல.எந்த உயிரினத்தையும் அதற்கு பரிச்சயமான சூழலில் இருந்து எடுத்து புதிய சூழலில் விட்டால் உடலில் கடுமையான எதிர்வினைகள் உண்டாகும்.2.5 மில்லியன் ஆண்டுகளாக பனி, வெயில், கட்டாந்தரை, பட்டினி,...

மதிப்பெண் அடிப்படையிலான கல்வியும், தகுதி எனும் மாயையும்.

மதிப்பெண் அடிப்படையிலான கல்வியும், தகுதி எனும் மாயையும்.Neander Selvan ஆரோக்கியம் & நல்வாழ்வுஅரசு பள்ளிகளில் தரம் இல்லை, தனியார் பள்ளிகளில் தான் தரம் இருக்கிறது என தான் அந்த விவாதம் துவங்கியது.தரம் என்றால்...

நாளை நல்லபடியாக துவக்குவது எப்படி?

நாளை நல்லபடியாக துவக்குவது எப்படி?Neander Selvan ஆரோக்கியம் & நல்வாழ்வுவெற்றிகரமான மனிதர்கள் வாழ்க்கையில் எடுக்கும் அனாவசிய முடிவுகளின் எண்ணிக்கையை மிக குறைத்துக்கொள்வார்கள். அனாவசிய முடிவுகளும், செயல்களும் போர் அடிக்கும் ஒரு ரொடினில் அமைந்துவிடும்.உதாரணமாக...

விடமுடியாத கெட்ட பழக்கம் என ஏதுமில்லை

விடமுடியாத கெட்ட பழக்கம் என ஏதுமில்லைNeander Selvan ஆரோக்கியம் & நல்வாழ்வு2007ம் ஆண்டு மதுவுக்கு அடிமையானவர்களை குணபடுத்த ஒரு அறுவை சிகிச்சை முறை கண்டறியபட்டது.நம் பழக்கங்கள் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தும் மூளையின் பகுதியின் பெயர்...

Bore ஏன் அடிக்கிறது?

Bore ஏன் அடிக்கிறது?நம் மரபணுக்களுக்கு பரிச்சயமான தொல்மனித வாழ்க்கையை வாழமுடியாத நாகரிக சூழலின் விளைவே வியாதிகளும், மன அழுத்தமும், தற்கொலைகளும்.மரபணுக்களுக்கு பரிச்சயமான வாழ்க்கைமுறை புலாலுணவு நாள் ஒன்றுக்கு 8 கிமி நடை குளிர்நீர்...

செய்கூலி சேதாரத்தை மிச்சப்படுத்தி நகை வாங்குவது எப்படி?

செய்கூலி சேதாரத்தை மிச்சப்படுத்தி நகை வாங்குவது எப்படி?ஒரு நகைக்கடைக்கு நீங்கள் நகை வாங்கச் சென்றால் 3% முதல் 20% வரை செய்கூலி, சேதாரம் என்று விதவிதமாக மதிப்பிட்டு அன்றைய தங்கத்தின் விலையைவிட அதிகம்...

திருமண பொருத்தம் பார்க்கும் போது

திருமண பொருத்தம் பார்க்கும் போது--------------------------------------------------------------------Credited by: அன்புடன் பட்டுக்கோட்டை ஜோதிடர் சுப்பிரமணியன்.திருமண பொருத்தம் பார்க்கும் போது நட்சத்திர பொருத்தம்,ஜாதக கட்ட பொருத்தம் இவற்றினை தவிர்த்து லக்ன பொருத்தத்தை முக்கியமாக கவனித்து இணைக்கவும்.லக்கினாதிபதிபகள் பகையாக...

Latest article

மனித உடல் சுகவாசத்துக்கு பழகியது அல்ல.

மனித உடல் சுகவாசத்துக்கு பழகியது அல்ல.எந்த உயிரினத்தையும் அதற்கு பரிச்சயமான சூழலில் இருந்து எடுத்து புதிய சூழலில் விட்டால் உடலில் கடுமையான எதிர்வினைகள் உண்டாகும்.2.5 மில்லியன் ஆண்டுகளாக பனி, வெயில், கட்டாந்தரை, பட்டினி,...

You can no longer do this on Twitter

You can no longer do this on TwitterRecent changes to the Twitter site are continuously made. In that order, one has changed the number...

மதிப்பெண் அடிப்படையிலான கல்வியும், தகுதி எனும் மாயையும்.

மதிப்பெண் அடிப்படையிலான கல்வியும், தகுதி எனும் மாயையும்.Neander Selvan ஆரோக்கியம் & நல்வாழ்வுஅரசு பள்ளிகளில் தரம் இல்லை, தனியார் பள்ளிகளில் தான் தரம் இருக்கிறது என தான் அந்த விவாதம் துவங்கியது.தரம் என்றால்...

நாளை நல்லபடியாக துவக்குவது எப்படி?

நாளை நல்லபடியாக துவக்குவது எப்படி?Neander Selvan ஆரோக்கியம் & நல்வாழ்வுவெற்றிகரமான மனிதர்கள் வாழ்க்கையில் எடுக்கும் அனாவசிய முடிவுகளின் எண்ணிக்கையை மிக குறைத்துக்கொள்வார்கள். அனாவசிய முடிவுகளும், செயல்களும் போர் அடிக்கும் ஒரு ரொடினில் அமைந்துவிடும்.உதாரணமாக...