Home உலகம் ஜார்ஜ் மாஸ்விடலுக்கு எதிரான நேட் டயஸின் வெற்றியை ரியான் கார்சியா விசித்திரமான கோரிக்கையுடன் கொண்டாடுகிறார்

ஜார்ஜ் மாஸ்விடலுக்கு எதிரான நேட் டயஸின் வெற்றியை ரியான் கார்சியா விசித்திரமான கோரிக்கையுடன் கொண்டாடுகிறார்

29
0
ஜார்ஜ் மாஸ்விடலுக்கு எதிரான நேட் டயஸின் வெற்றியை ரியான் கார்சியா விசித்திரமான கோரிக்கையுடன் கொண்டாடுகிறார்குத்துச்சண்டை நட்சத்திரம் டயஸின் வெற்றியைக் கொண்டாடுகிறார், ஆனால் தனிப்பட்ட சர்ச்சைகள் மற்றும் குடும்ப பின்னடைவுகளுடன் போராடுகிறார் கோப்புSource link