ஜூன் 24, 2024

Contact us

முன்னணி தொகுப்பாசிரியர் – ஆத்மிகா
தொகுப்பாசிரியர் – பயல் கபாதியா
தொகுப்பாசிரியர் – வினோதினி
பத்திரிகையாளர் – சஞ்சய் சுப்ரமண்யன்
மேலாளர் – அனிதா

NEWS LTD THIRUPRESS.COM
Supreme Business Park,7th floor, Wing B, behind Lake Castle, Building, Mumbai, Maharashtra 400076, India
+912240238836
[email protected]