About Us

எம்மைப்பற்றி

திருபிரஸ் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம், அனைத்து விடயங்களையும் உள்ளடக்கிய தளமாகும்.

செய்திகள், பொழுபோக்கு அம்சங்கள் மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கியள்ளது. முக்கியமாக கதைகள். சிறுக்கதைகள், தொழில்நுட்பங்கள். விவசாயம். சினிமா போன்றவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது.

எமது இணையத்தளத்திற்கு தினம் பல நாடுகளிலிருந்து பாவனையாளர்கள் வருகை தருகின்றனர்.

 

அன்புடன்,

திருபிரஸ்