ஏப்ரல் 20, 2024
குரு பெயர்ச்சி அம்பு: கன்னி ராசியின் வாழ்க்கையை விரட்டும் சூரியன்

குரு பெயர்ச்சி அம்பு: கன்னி ராசியின் வாழ்க்கையை விரட்டும் சூரியன்

குரு பெயர்ச்சி என்றால் தொழில்நுட்பத்திற்கு வருகிற ஒரு முழு சுப கிரகம். அது பலவிதமான யோகங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும் மூலம் உங்கள் மனதில் தெளிவான மனசாட்சியை ஏற்படுத்தும். உங்களைப் பிடிக்கும் படி உங்களுக்கு நல்ல வேலை, செல்வம், புத்திர பாக்கியம், பொருள் வரவு புகழ் உள்ளிட்டவற்றை கொடுப்பார்.

இந்தப் பகுதியில், உங்களுக்கு மூன்றாம் இடமான விருச்சிக ராசியை அவர் ஏழாம் பார்வையாக பார்த்தால், நண்பர்கள், பங்குதாரர்கள் உள்ளிட்டவர்களால் உங்களுக்கு ஆதாயம் கிடைக்கும். பெரும்பான்மையான கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு பெரும் பிரச்சினையாக இருப்பது அவருடைய நண்பர்கள் தான். ஆனால் இந்த காலக்கட்டத்தில் அந்த மாதிரியான நண்பர்கள் விலகி, நல்ல நண்பர்கள் உங்களிடம் வந்து சேர்வார்.

பூர்வ ஜென்மஸ்தானத்தை ஒன்பதாம் பார்வையாக குரு பார்ப்பதால் மிகப்பெரிய யோகங்கள் கிடைக்கும். உதாரணமாக, நல்ல வேலை, நல்ல செல்வம், புத்திர பாக்கியம் போன்ற பலவிதமான அந்தரங்க யோகங்களை அவர் ஏற்கும். இதனால் உங்கள் வாழ்க்கை அவளையும் அழகுபடுத்தும்.

இதை பல குறிப்புகளுடன் நான் விளக்கிக்காட்டுகிறேன், குரு பெயர்ச்சி மூலம் உங்கள் கன்னி ராசிக்கு ஏற்படும் பலன்களை விரிவாக புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.